Kreativitet, en början…

Vad är kreativitet? En början är en idé som ju uppstår i vars och ens hjärna. Våra hjärnor existerar i en miljö och i ett sammanhang.

Geisha
Geisha

Det gäller att ha en näringsrik miljö och stimulerande sammanhang för att få många idéer.  För mig är kreativitet inte bara att få idéer utan också att få igång den kreativa processen och inte minst slutföra den ursprungliga idéen.

Ofta sägs det att kreativitet är förmågan att lösa problem med nya metoder eller skapa nya produkter. Det sistnämnda var det för mig när jag visar ovan det slutförda fria broderiet. En rulle med textilfärg i blått och rött. En nål med blå tråd som följde linjerna tvärs över. En hel massa franska knutar, och emellanåt vände och vred jag på tyget och till sist såg jag det, det är två ögon och jag la till mun och två näsborrar. Åtminstone jag ser tydliga likheter med en Geisha.

Damen med färg

Jag vill presentera en av mina grannar, Damen med färg, en verklig Grand Old Lady inom textil och en inspirationskälla.

Elisabeth Carlsson

Hon heter Elisabeth Carlsson, kallad Bettan, snart 90 år i september. Bettan var med och startade Handkraft i Trollhättan och är även med i Götaälvdalskonstnärerna. Mycket aktiv och häromdagen broderade hon trollsländor och skalbaggar inför kommande utställning. Som Ni ser har hon garn att göra mycket av….

Kaos eller struktur? PDCA

Nu är det så igen. Mitt skrivbord är fullt av garner, tyger, ramar och idéer. Jag testar olika färger om de passar ihop eller inte, hur få en rörelse i bilden eller ett budskap. Kort sagt jag är mitt uppe i en skapande process.  Hur ser en sådan process ut? Kan den hjälpa till att få struktur i kaoset?

Påbörjat fritt broderi
Påbörjat fritt broderi

 

 

 

 

Kan Skapande-processen vara samma som processhjulet PDCA (Plan, Do, Check, Act) som jag använt i mitt tidigare arbete för att tillsammans med andra förbättra processer och produkter. På svenska kallas den PGSA-modellen eller Demingcykeln efter dess upphovsman Edwards Deming. PGSA står för Planera, Göra, Studera och Agera. (Tack Wikipedia för hjälp)

Planera

  • Identifiera problemet
  • Analysera problemet
  • Föreslå en eller flera lösningar

Identifiera viktiga parametrar och planera lösningarna.

Göra

  • Genomför lösningen

Gör en stabil process och samla mätvärden

Studera

  • Samla in data
  • Utvärdera data
  • Om lösningen är bra vidare till Agera annars åter till Planera

Bedöm om förändringen var en förbättring.

Agera 

  • Implementera och standardisera lösningen
  • Åter till Planera för att ständigt förbättra processen

Inför förändringen som ny standard.

Påbörjat fritt broderi
Påbörjat fritt broderi

 

 

 

 

 

 

Chaos or structure? PDCA
Now it is like that again. My desk is full of yarns, fabrics, frames and ideas. I’m trying out different colors if they match or not, how to get a motion in the image or a message. In short, I’m in the midst of a creative process. How does that process look like?

Can the creation process be the same as the process wheel PDCA (Plan, Do, Check, Act) which I used in my previous work together with others to improve processes and products. In Swedish called the PGSA model or Demingcykeln after its originator Edwards Deming.

Plan
• Identify the problem
• Analyze the problem
• Suggest one or more solutions
Identify key parameters and plan solutions.

Do
• Implement the solution
Do a stable process and collect metrics

Check
• Collect data
• Evaluate data
• If the solution is good proceed to Act otherwise returned to the Plan
Assess whether the change was an improvement.

Act
• Implement and standardize the solution
• Back to the Plan in order to constantly improve the process
Implement the change as a new standard.

Påbörjat Fritt broderi
Påbörjat Fritt broderi

UFOn klara

Vet Ni vad mina UFOn är? Det är Unfinished Objects, dvs broderiarbete och syprojekt som inte är klara. Jag har nämligen gjort en lista på påbörjade arbeten. Nu har jag avslutat några av dessa samtidigt. Så här såg mitt arbetsbord ut efteråt, en enda röra.

Fullt skrivbord
Fullt skrivbord

 

 

 

 

Då var det verkligen dags att städa och lägga in i alla lådor och skåp, så varje garntuss ligger nära sina kompisar i färg.

Växtfärgade garn i lådor
Växtfärgade garn i lådor

 

 

 

 

 

Nu blänker mitt skrivbord och jag kan börja tänka, planera och börja om med något nytt och spännande. Vad skönt!

Tomt skrivbord
Tomt skrivbord