Konst

Välkommen till färg, form och kreativitet!

Jag skapar bilder i textil och i blandteknik. Kontakta mig gärna om du är intresserad av en bild.

Welcome to my home page about colour, form and creativity with free embroidery. Please see my pictures in the gallery!

You will also find me on: Facebook; Instagram; Pinterest.