Uthållighet

Att skapa och vara kreativ är hårt arbete. Det krävs många idéer och analyserande för att hitta den bästa idén. Det krävs också övning och många bollar i luften samtidigt. Ett sätt att öva din uthållighet och koncentrationsförmåga på ett (för mig) annorlunda område är att göra följande semesterövning (kopierad från en kurs för många år sedan):

Skriv en liten berättelse där det första ordet börjar med A och det sista med Ö. Varje ord däremellan skall börja med en ny bokstav i alfabetet i turordning från A till Ö.

Lycka till!

Stock-2