Vad består Skapande processen av?

Hur blir jag inspirerad så att jag börjar skapa? Hur gör jag för att komma vidare? Med skapa menar jag att börja måla, att börja brodera, att fotografera, att baka bröd, att köpa en ny ros med mera. Det behöver alltså inte vara så ambitiöst och stort, men det gör att jag mår bra och känner mig nöjd. Jag har skapat något! Jag har känt lusten i handen, ett behov av att göra något, att uttrycka något.

I tidigare inlägg har jag skrivit om processhjulet enligt Deming-cykeln och den var uppdelad i Planera, Göra, Studera och Agera. Inspiration är alltså skapande processens första del enligt min egen teori. Min teori består av fyra delar och dessa är:

  1.  Inspiration
  2.  Planering
  3.  Genomförande
  4.  Reflektion

Min alldeles egna teori om skapande processen har vuxit fram och och kommit troligen att förändras över tid. Det ser ut som om de olika delarna sker i följd när de numreras, men egentligen är det ju så att det är som med våra egna tankar, de hoppar fram och tillbaka. Vi kommer alltså att iterera – gå fram och tillbaka – mellan vad som inspirerar oss och hur vi skall genomföra det, det kanske inte gick, gå tillbaka till planeringen välj ett annat alternativ. Inspirationen tryter, avvakta, slappna av och reflektera; så plötsligt så kanske idéerna bara kommer.

Jag har blivit inspirerad av att många, bl a Jan Sjögren på Linköpingsuniversitet som skrivit om Kreativitet och slöjdprocessen, av samtal med människor och nu senast genom att läsa ”Om konst” som handlar om Matisse reflektioner.

En tidigare kollega sa så här: det är i friktionen mellan ordning och kaos som skapande uppstår.  Jag låter vita moln mot blå himmel illustrera detta.

 

Skapa vid vatten
Skapa vid vatten

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *